Standardowa procedura kasacji auta w skupie samochodów w 2021 składa się z kilku prostych formalności. Dzięki skorzystaniu z niej możemy w legalny sposób zakończyć eksploatację pojazdu, bez ryzyka kar administracyjnych czy negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Warto wspomnieć, iż proces jest bardzo ekologiczny, gdyż pozwala na ponowne wykorzystanie i odzysk części surowców, szczególnie metali kolorowych, używanych w motoryzacji. Musimy jedynie przygotować niezbędne dokumenty i udać się do odpowiedniej Stacji Demontażu.

Jakie są zalety legalnej kasacji samochodu w 2021?

Prawidłowo przeprowadzona, legalna kasacja samochodu w 2021 niesie za sobą wiele korzyści. Wśród jej zalet warto wymienić przede wszystkim możliwość uzyskania dokumentacji potrzebnej do wyrejestrowania auta i wypowiedzenia umowy z ubezpieczycielem w zakresie AC oraz OC. W ten sposób nie będziemy już musieli opłacać obowiązkowych składek. Jednocześnie zapobiegniemy ryzyku kar, jakie mogłyby nas spotkać w przypadku samodzielnego demontażu pojazdu. Unikamy również niebezpieczeństwa przedostawania się do gleby groźnych substancji z uszkodzonych podzespołów.

Dlaczego nie mogę samodzielnie zdemontować auta?

Własnoręczne rozbieranie auta jest nielegalne, nie tylko ze względu na aspekty ekologiczne. Złomowanie pojazdu niezgodnie z procedurą jest obarczone karą grzywny ze strony Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na poziomie 300 tysięcy złotych. Próba sprzedaży uzyskanych w ten sposób części eksploatacyjnych może spowodować dalsze pociągniecie nas do odpowiedzialności karnej. Ponadto wszelkiego rodzaju oleje, smary oraz płyny stosowane w motoryzacji mogą być toksyczne dla fauny oraz flory i wpływać niszcząco na ekosystemy.

Legalnie i zgodnie z procedurami zezłomuj pojazd w 2021!

Profesjonalna kasacja auta przeprowadzona przez skup samochodów wpisany do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa pozwala legalne i zgodne z procedurami zezłomowanie pojazdu w 2021 roku. Umożliwi to uzyskanie niezbędnych zaświadczeń potrzebnych do wyrejestrowania go w lokalnym Wydziale Komunikacji oraz rezygnacji z opłacania obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu OC oraz AC.