Każde auto, niezależnie od marki, w pewnym momencie kończy swoją eksploatację. Może to być spowodowane wypadkiem lub wiekiem i nieopłacalnością ewentualnej naprawy. Wówczas warto wiedzieć, jaka procedura obowiązuje, jeśli chcemy oddać samochód do kasacji. Legalne zezłomowanie nieprzydatnego nam pojazdu pozwoli nam na bezproblemową rezygnację z AC i OC, a jednocześnie umożliwi pozyskanie niewielkiej kwoty z tytułu przekazania go do punktu złomu. Działanie jest ekologiczne, gdyż część surowców z demontażu zostanie wykorzystana ponownie.

Na czym polega procedura oddania samochodu na złom?

Standardowa procedura kasacji pojazdu rozpoczyna się od znalezienia odpowiedniej Stacji Demontażu, która uzyskała odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności od Marszałka Województw. Udając się do niej, należy przygotować:

  • tablicę i dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu,
  • ponadto auto musi mieć czytelny numer VIN.

Musimy pamiętać, by odebrać 3 egzemplarze świadectwa złomowania, a sam samochód wyrejestrować w ciągu 30 dni od jego demontażu. Ostatnią czynnością jest powiadomienie ubezpieczyciela o tym fakcie i zamknięcie polisy ubezpieczeniowej.

Kiedy można dokonać wyrejestrowania pojazdu?

Przesłanki, które muszą mieć miejsce, by móc wyrejestrować pojazd zostały opisane w art. 79.1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Jedną z nich jest legalne oddanie samochodu na złom i uzyskanie niezbędnej dokumentacji. Dotyczy to również procesu kasacji przeprowadzonego za granicą. Należy pamiętać, że bez urzędowego wyrejestrowania auta, nadal będziemy zobowiązani do opłacania składek z tytułu OC. Nie powinniśmy zatem rozbierać go samodzielnie.

Pozbądź się starego auta, dzięki legalnej kasacji pojazdu

Częstą praktyką jest próba własnoręcznego zdemontowania pojazdu, którego eksploatacja dobiegła końca. Należy pamiętać, że proceder jest nielegalny i grożą za niego surowe kary. Stwarza ponadto problem w przypadku chęci legalizacji faktu wyrejestrowania samochodu. Co więcej, ze względu na obecność toksycznych płynów, olejów i paliwa, może zagrażać środowisku naturalnemu. Z tego powodu, jeżeli chcesz pozbyć się starego auta, to zdecydowanie powinieneś skorzystać z legalnej kasacji w punkcie złomu.