Formalności związane ze sprzedażą auta nie ograniczają się wyłącznie do sporządzenia umowy kupna – sprzedaży samochodu. Pamiętaj również o pozostałych obowiązkach, w tym o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu. Dowiedz się, dlaczego jest takie ważne?

W tym wpisie:

  • Dlaczego sprzedaż auta należy zgłosić?
  • Ile czasu na zgłoszenie sprzedaży auta?
  • Konsekwencje braku zgłoszenia sprzedaży pojazdu
  • Im szybciej zgłosisz sprzedaż, tym lepiej

Jako właściciel pojazdu ponosisz za niego pełną odpowiedzialność oraz jesteś zobligowany również do opłacenia obowiązkowej polisy OC. I chociaż zawarcie umowy kupna – sprzedaży teoretycznie zwalnia Cię z obowiązku posiadania ubezpieczenia, to jednak w praktyce najpierw musisz fakt sprzedaży pojazdu zgłosić do odpowiedniego urzędu. Dowiedz się więcej na ten temat.

Dlaczego sprzedaż auta należy zgłosić?

Obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu wynika z Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja tego przepisu precyzuje, że od 1 stycznia 2020 za brak zgłoszenia właściciel pojazdu może otrzymać karę finansową w przedziale od 200 do 1000 zł. Ale konsekwencje zaniechania tej czynności mogą być jeszcze bardziej dotkliwsze.

Ile czasu na zgłoszenie sprzedaży auta?

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu należy złożyć w wydziale komunikacji starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu właściwych dla miejsca zamieszkania dotychczasowego właściciela. Ustawodawca przewidział na to 30 dni od daty podpisania umowy kupna – sprzedaży. Dotyczy to zarówno sprzedaży auta osobom prywatnym, jak i firmom np. do skupu samochodów

Konsekwencje braku zgłoszenia sprzedaży pojazdu

Zaniechanie zgłoszenia sprzedaży pojazdu w ustalonym przez ustawodawcę terminie, oprócz wspomnianej kary finansowej, skutkować może także innymi, nieprzyjemnymi konsekwencjami. 

Przede wszystkim, dopóki nowy nabywca nie zarejestruje pojazdu na siebie, auto wciąż figuruje w ewidencji, jako własność sprzedającego. Dlatego nadal jest on zobowiązany opłacać polisę OC pojazdu, co kontroluje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który za brak ubezpieczenia pojazdu osobowego może nałożyć karę ponad 6 tys. złotych. 

Oprócz tego nowy nabywca pojazdu może wcale nie chcieć go zarejestrować, ale rozłożyć na części pierwsze i sprzedać na rynku wtórnym. Taki proceder jest w Polsce nielegalny, co wcale nie oznacza, że rzadki. Pamiętaj, że dopóki nie zgłosisz sprzedaży pojazdu, formalnie nadal jesteś jego właścicielem, a więc odpowiadasz za jego nielegalny demontaż. 

Wbrew pozorom często zdarza się też, że odkupywane przez prywatne osoby pojazdy uczestniczą w działaniach przestępczych. W takim przypadku jeżeli nie zgłosisz faktu sprzedaży auta odpowiednio wcześnie, narażasz się co najmniej na wizytę w komisariacie w celu złożenia wyjaśnień. 

Im szybciej zgłosisz sprzedaż, tym lepiej

W praktyce, im szybciej zgłosisz sprzedaż auta, tym lepiej. Na przykład dlatego, że i tak musisz to zrobić, więc ten obowiązek możesz mieć już z głowy. Ale przede wszystkim ze względu na to, że szybciej zabezpieczysz się przed konsekwencjami wykorzystania sprzedanego samochodu do nielegalnych działań.