W świetle polskiego prawa rozbiórka pojazdów w całości może być wykonywana tylko i wyłącznie na stacjach demontażu. Jednak powstanie takie miejsca nie jest niczym szybkim ani prostym, ponieważ są określone regulacje, które wszystko komplikują i opóźniają cały proces zakładania tego typu działalności gospodarczej.

Forma działalności

Możliwości prowadzenia firmy trudniącej się demontażem są dwie:

  • stacja demontażu pojazdów,
  • punkt zbierania pojazdów.

Oba powyższe podmioty są w stanie wydawać zaświadczenie o zezłomowaniu samochodu. Jednak podlegają już pod inne wymogi formalne podczas zakładania oraz prowadzenia działalności. Punkt zbierania pojazdów musi mieć umowę zawartą ze stacją demontażu pojazdów. Na jej podstawie będzie przekazywać zebrane pojazdy, poniewaz to własnie tylko stacje demontażu w świetle prawa mogą zajmować się rozbieraniem samochodów.

Zasady, które odnoszą się do postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, są zawarte w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. To właśnie w tym dokumencie można doszukać się wytycznych, które mówią co należy robić z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Ustawa określa także wysokość opłat, jakie mogą być pobierane za zezłomowanie pojazdu oraz obowiązkowy poziom odzysku oraz recyklingu odpadów. W artykule 53a można znaleźć kary pieniężne, które wynoszą od 10 do 300 tysięcy złotych. Takie stawki grożą na skutek usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych.

Części, które są używane, można sprzedać bez ingerencji stacji demontażu pojazdów. Wtedy pojawiają się przepisy, mające zastosowanie w przypadku ochrony środowiska. Należy mieć świadomość, że rozbieranie pojazdów poza autozłomami jest nielegalne, ale można założyć działalność gospodarczą i zajmować się skupem już zdemontowanych części i ich późniejszą sprzedażą.

Niezbędne formalności

Jeśli planujemy prowadzić działalność, która będzie mieć znaczny wpływ na środowisko, należy uzyskać odpowiednią decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zadaniem tej decyzji jest takie ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia, by w jak najmniejszym stopniu miało ono negatywny wpływ na otoczenie. Wniosek o decyzję środowiskową należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Stacji demontażu nie można zlokalizować byle gdzie. Konieczne jest zapoznanie się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, aby upewnić się że na interesującym terenie nie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które w znacznym stopniu oddziałują na środowisko naturalne. W przypadku, gdy nie ma takiego planu, należy wystąpić o nadanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i dołączyć do tego decyzję środowiskową.

Następnie należy również postarać się o pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany. Niezbędne będzie również pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wszystkie te pozwolenia oraz decyzje z zakresu gospodarki odpadami dla autozłomu wydaje marszałek województwa.