Zmiany w przepisach, dotyczących zasad wykonywania przeglądów technicznych, nałożyły na diagnostów obowiązek kontroli systemu eCall. Dowiedz się, co to takiego, jak działa i w jaki sposób zostanie ten system skontrolowany w Twoim pojeździe w trakcie badań technicznych.

Spis treści:

  • System eCall – co to jest?
  • Od kiedy kontrola systemu eCall?
  • Jak diagnosta sprawdzi działanie eCall na przeglądzie?

Nowe samochody naszpikowane są elektroniką. Większość z pokładowych systemów służy jednak do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Podobnie jest z eCall, chociaż efekty jego działania w żaden sposób nie wpływają na to czy pojazd w wyniku kolizji będzie tak bardzo uszkodzony, że trafi na autozłom

System eCall – co to jest?

eCall to autonomiczny system pokładowy, montowany w autach od 31 marca 2018 r. W przypadku wykrycia wypadku lub kolizji automatycznie wybiera on numer alarmowy, umożliwiając połączenie z operatorem. Jeżeli poszkodowani będą nieprzytomni, operator skieruje pomoc do miejsca zdarzenia na podstawie współrzędnych z GPS również zamontowanego w pojeździe.

Od kiedy kontrola systemu eCall?

Kontrola działania systemu eCall podczas badań technicznych pojazdu jest obowiązkowa od 1 listopada 2022 roku. Wprowadzenie tych przepisów wymusiła dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1717 z dnia 9 lipca 2021 r., dodająca system eCall do wykazu badanych elementów pojazdów.

Jak diagnosta sprawdzi działanie eCall na przeglądzie?

Okazuje się jednak, że samo badanie poprawności działania systemu eCall jest kłopotliwe. Do przeprowadzenia szczegółowych testów wymagane jest bowiem posłużenie się dedykowanym oprogramowaniem od producenta pojazdu, którego SKP nie posiadają.

Dlatego diagnosta tylko sprawdzi czy na desce rozdzielczej nie pojawiają się kontrolki, informujące o problemach związanych z działaniem eCall. Może również połączyć się z operatorem numeru alarmowego za pomocą przycisku aktywującego ten system.